Przejdź do treści strony
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o majątku Spółki

Kapitał zakładowy w wysokości: 303.605.000,00 zł (słownie: trzysta trzy miliony sześćset pięć tysięcy złotych 00/100).

Lista Wspólników Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu:

Lp.

Nazwa i siedziba Wspólnika

Wartość udziału (zł)

Ilość udziałów

Wartość łączna udziałów (zł)

1.

Gmina Opole
Rynek-Ratusz
45-018 Opole

1.000 zł

265.999

265.999.000,00 zł

2.

Gmina Komprachcice
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice

1.000 zł

13.283

13.283.000,00 zł

3.

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

1.000 zł

12.473

12.473.000,00 zł

4.

Gmina Prószków
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

1.000 zł

6.224

6.224.000,00 zł

5.

Gmina Izbicko
ul. Powstańców Śląskich 12
47-180 Izbicko

1.000 zł

5.626

5.626.000,00 zł

Kapitał zakładowy w wysokości: 303.605.000,00 zł (słownie: trzysta trzy miliony sześćset pięć tysięcy złotych 00/100).

Łączna ilość udziałów: 303.605 (słownie: trzysta trzy tysiące sześćset pięć), równe i niepodzielne udziały.

Łączna wartość wszystkich udziałów: 303.605.000,00 zł (słownie: trzysta trzy miliony sześćset pięć tysięcy złotych 00/100).

Uprzywilejowanie Gminy Opole: 98.146 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści sześć) stanowią udziały uprzywilejowane – określone w §14 ust. 2 jako udziały dotychczas przysługujące – na zasadach opisanych w §14 ust. 2 (uprzywilejowanie prawa głosu – trzy głosy na jeden udział), 153.112 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwanaście) stanowią udziały, o których mowa w §14 ust. 3, tzn. utworzone i objęte, w zamian za wkłady niepieniężne będące środkami trwałymi wytworzonymi w Projekcie pn. „Poprawa jakości wody w Opolu ISPA nr 2001/PL/16/PE/028”, uprzywilejowane na zasadach określonych w §14 ust. 3 (uprzywilejowanie prawa głosu – dwa głosy na jeden udział). Pozostałe udziały Gminy Opole, jak i innych wspólników nie zostały uprzywilejowane. Łącznie 653.009 głosów.

Zastaw na udziałach, użytkowanie udziałów: żaden z udziałów nie został zastawiony; na żadnym z udziałów nie ustanowiono użytkowania.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-10-2003
  przez: Tomasz Kochanowski
 • opublikowano:
  06-10-2003 09:14
  przez: Tomasz Kochanowski
 • zmodyfikowano:
  21-04-2020 10:05
  przez: Grzegorz Mroczek
 • podmiot udostępniający:
  Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.
  odwiedzin: 4245
Dane jednostki:

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
45-222 Opole
ul. Oleska 64
NIP: 7540334702 REGON: 530553792

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 443 55 00
fax: 77 443 55 15
e-mail: wik@wikopole.com.pl
strona www: wikopole.com.pl