Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o majątku Spółki

Lista Wspólników Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu:

Lp.

Nazwa i siedziba Wspólnika

Nominalna wartość udziału (zł)

Ilość udziałów

Łączna nominalna wartość udziałów (zł)

1.

Gmina Opole
Rynek-Ratusz
45-018 Opole

1.000 zł

190.207

190.207.000,00 zł

2.

Gmina Komprachcice
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice

1.000 zł

13.283

13.283.000,00 zł

3.

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

1.000 zł

12.473

12.473.000,00 zł

4.

Gmina Prószków
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

1.000 zł

6.224

6.224.000,00 zł

5.

Gmina Izbicko
ul. Powstańców Śląskich 12
47-180 Izbicko

1.000 zł

5.626

5.626.000,00 zł

6.

Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa

1.000 zł

75.792

75.792.000,00 zł

 

Kapitał zakładowy w wysokości: 303.605.000,00 zł (słownie: trzysta trzy miliony sześćset pięć tysięcy złotych 00/100).

Łączna ilość udziałów: 303.605 (słownie: trzysta trzy tysiące sześćset pięć), równe i niepodzielne udziały.

Łączna wartość nominalna wszystkich udziałów: 303.605.000,00 zł (słownie: trzysta trzy miliony sześćset pięć tysięcy złotych 00/100).