Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposób załatwiania spraw

Sprawy są załatwiane osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawami związanymi z:

 •  zawieraniem umów o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków

zajmuje się Biuro Obsługi Klienta - 77 44 35 501, 77 44 35 502

Biuro Obsługi Klienta mieści się w siedzibie Spółki przy ul. Oleskiej 64 w Opolu (45-222) - wejście od ulicy Rataja.

 • adres email: 
 • telefony: 77 443 55 0177 443 55 02
 • fax: 77 443 55 03

Biuro Obsługi Klienta czynne jest w dni powszednie w godzinach: 8.00 - 14.00. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 77 44 35 555

Skrzynka podawcza - dostępna jest całodobowo, znajduje się przed wejściem do siedziby Spółki WiK w Opolu (ul. Oleska 64 – wejście od ul. Rataja). W skrzynce podawczej można umieszczać wszelkie wnioski i inne dokumenty adresowane do Spółki.

Sprawami związanymi z:

 • odczytami wodomierzy
 • rozliczaniem za dostawę wody/odprowadzanie ścieków
 • reklamacjami

zajmuje się Dział Sprzedaży:
Numery kontaktowe dla klientów z Opola:  77 44 35 534, 77 44 35 535
Numer kontaktowy dla klientów z gmin ościennych: 77 44 35 533

Sprawami związanymi z: 

 • wymianą/legalizacją/plombowaniem wodomierzy

zajmuje się Dział Wodomierzy - 77 44 35 601, 77 44 35 602

Sprawami związanymi z wydawaniem:

 • zapewnień dostawy wody/odbioru ścieków
 • warunków przyłączenia
 • uzgadnianiem dokumentacji technicznej

zajmuje się Dział Techniczny - 77 44 35 561,77 44 35 562.

Sprawami związanymi z awariami infrastruktury wodociągowej zajmuje się:
- w dni robocze w godz. 7:00-15:00 Dział Sieci Wodociągowej - 77 44 35 541, 77 44 35 542
- w dni wolne od pracy oraz w godz. 15:00-7:00 Pogotowie Wodociągowe - 994

Sprawami związanymi z awariami infrastruktury kanalizacyjnej zajmuje się:
- w dni robocze w godz. 7:00-15:00 Dział Sieci Kanalizacyjnej - 77 47 42 107
- w dni wolne od pracy oraz w godz. 15:00-7:00 Pogotowie Wodociągowe - 994

Sprawami związanymi z produkcją i jakością wody zajmuje się Dział Produkcji Wody - 77 44 35 585, 77 44 35 586

Sprawami związanymi z badaniami wody/ścieków zajmuje się Laboratorium - 77 42 74 371

Sprawami związanymi z Zamówieniami Publicznymi zajmuje się Dział Zamówień Publicznych - 77 44 35 573