Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dochodach i stratach

Informacja o dochodach i stratach na dzień 2017-12-31:

  • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 479.777.149,19 zł.
  • Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazał zysk netto w wysokości 2.208.312,93 zł.
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazało wzrost kapitału własnego o kwotę 826.194,56 zł.