Przejdź do treści strony
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o dochodach i stratach

Informacja o dochodach i stratach na dzień 2017-12-31:

 • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 479.777.149,19 zł.
 • Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazał zysk netto w wysokości 2.208.312,93 zł.
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazało wzrost kapitału własnego o kwotę 826.194,56 zł.
Metryczka
 • opublikowano:
  06-07-2010 13:34
  przez: Tomasz Kochanowski
 • zmodyfikowano:
  30-01-2019 11:01
  przez: Grzegorz Mroczek
 • podmiot udostępniający:
  Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.
  odwiedzin: 4389
Dane jednostki:

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
45-222 Opole
ul. Oleska 64
NIP: 7540334702 REGON: 530553792

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 443 55 00
fax: 77 443 55 15
e-mail: wik@wikopole.com.pl
strona www: wikopole.com.pl