Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności:

  • POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE SCIEKÓW
  • ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
  • ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
  • DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE INZYNIERII I ZWIAZANE Z NIA DORADZTWO TECHNICZNE
  • POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
  • WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  • HANDEL ENERGIA ELEKTRYCZNA

Oprócz działalności podstawowej obejmującej zaopatrywanie mieszkańców Opola i okolic w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, Spółka świadczy również usługi dodatkowe, których listę i cennik można znaleźć na stronie głównej Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. pod adresem: wikopole.com.pl/117/196/oferta.html