Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Nr sprawy: EP-252-30/19
Termin składania ofert: 30.09.2019 r.


PDFOgłoszenie o zamówieniu - DUUE.pdf (153,45KB)
PDFOgłoszenie wysłane do publikacji w DUUE.pdf (149,49KB)
PDFSIWZ.pdf (10,61MB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx (23,03KB) 
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - formularz.doc (185,50KB)
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - instrukcja.pdf (1,19MB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów.docx (14,21KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ – Wzór oświadczenia w zakresie podwykonawstwa.docx (12,64KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (15,03KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór pełnomocnictwa.docx (13,68KB)
RTFZałącznik nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw.rtf (80,55KB)
XLSXZałącznik nr 9 do SIWZ - Tabela nr 1 Wykaz PPE.xlsx (47,23KB)
DOCXZałącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy.docx (60,48KB)
DOCXZałącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.docx (15,68KB)
DOCXZałącznik nr 12 do SIWZ - KLAUZULA INFORMACYJNA.docx (14,86KB)
XLSXZałącznik nr 13 do SIWZ - Zbiorczy wykaz danych do rozliczenia - wzór.xlsx (9,67KB)
PDFOgłoszenie - sprostowanie DUUE.pdf (70,01KB)
PDFOdpowiedzi na pytania z dnia 17.09.2019.pdf (757,50KB)
DOCXZałącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy - zmiana.docx (60,39KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia op. w DUUE.pdf (66,99KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (359,79KB)
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (358,36KB)
PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia- przekazane do publikacji w DUUE.pdf (114,04KB)
PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DUUE.pdf (114,72KB)